תנאי מכירה

השימוש באתר ייחשב כהסכמה משתמעת לכך שהנך מסכימ/ה כל התנאים, ההצהרות וההגבלות שבתנאי תקנון זה.

המרסייט בע"מ שומרת על זכותה לשנות את התנאים וההגבלות המפורטים, להוסיף חדשים או לבטל כל אחד מהם על פי שיקול דעתה הבלעדי. כל שינוי, תוספת או ביטול יכנסו לתוקף בתאריך שנקבע ע"י המרסייט, בתנאי שיפורסמו באתר המרסייט 10 ימים לפני התאריך שייכנסו לתוקף.

אם המשתמש הרשום לא מסכימ/ה לקבל את השינויים, תוספות וביטולים, עליו/ה להפסיק את השימוש באתר. ע"י המשך שימוש באתר, המשתמש/ת מסכימ/ה לקבל את השינויים, התוספות והביטולים ולפעול על פיהם.

רכישה וקניה מוגבלים לאותם אנשים שמסוגלים להוות צד בחוזה מחייב חוקית ושנרשמו לאתר החברה. מכירות לא יתאפשרו לקטינים על פי חוק, כפי שצויין בחוק במדינתם.

כל אדם המעוניין להגיש הצעה, קניה או מכירה (המשתמש) באתר "המרסייט", חייב/ת להרשם על ידי מילוי טופס ההרשמה. על ידי הרשמה לאתר המשתמש/ת מסכימ/ה לקבל על עצמו/ה את כל התנאים המוגדרים ב"תנאי השימוש" ולציית להם.

"המרסייט" שומרת על זכותה לסרב הרשמה לאותם אנשים שלא עמדו בתנאי ההרשמה לאתר.

השימוש באתר המכירה ניתן רק לאנשים בעלי מעמד פיננסי תקין בבנק מוכר.

מידע שסופק על ידי המשתמש/ת בזמן ההרשמה, ומאותו רגע ואילך, חייב להיות דבר אמת.

על המשתמש/ת להרשם בשם חוקי ואמיתי, לספק את כתובת נוכחית, מספר טלפון, כתובת דוא"ל ופרטי כרטיס אשראי תקף ו/או מספר ת.ז (אם ומתי שנדרש).

מגיש/ה הצעת קניה אשר הצעתו/ה האחרונה הוכרזה על ידי המרסייט כההצעה הזוכה ("מחיר פטיש"), מתחייב/ת לקחת את הפריט ולפנותו משטח המרסייט בתקופת הזמן כפי שהוגדרה בסעיף

הקונה ישלם/תשלם את כל החובות שלה/שלו למוכר/ת ולהמרסייט במסגרת הזמן שהוגדרה על ידי המרסייט.

כל הפריטים נמכרים "כפי שהם" ואין ביטולים או החזרות רכישה על סמך מצב הפריט. לעיתים, הפריטים הנמכרים עתיקים ומראים סימני בלאי, שימוש ונזק שאינם נזכרים בקטלוג. אעדר איזכור של מצב בקטלוג אינו מהווה אישור כי הפריט במצב מושלם וחסר נזק. האחריות על קביעת מצבו של פריט חלה על הלקוחות פוטנציאלים ומייצגם באופן בלעדי. חוות דעתו של כל עובד מטעם המרסייט – שאינו המעריך – אינה מהווה אסמכתא לאחריות על פריט, בין אם כתובה או שנמסרה בעל פה. לכן, במקרה ולקוח פוטנציאלי או נציג מטעמו לא בדקו את הפריט לסיפוקם בטרם המכירה, המרסייט ממליצה לא לתת הצעה על פריט זה. כל המידות המוזכרות בקטלוג הינם אמדן. מצבם של מסגרות אינו מובטח. 

כל תיאור מצב ניתן כשירות ללקוח בלבד, מהווה דעה ואין להתייחס אליו כעובדה. המרסייט אינה אחראית על טעות או חוסרים בתיאור מצב הפריטים. אעדר איזכור של מצב בקטלוג אינו מהווה אישור כי הפריט במצב מושלם וחסר נזק. כל הפריטים המוצעים למכירה על ידי המרסייט או בנציגותה של המרסייט כפופים לתנאי המכירה והשתתפות במכירה מהווה הסכמה לתנאימכירה אלה

הקונה מחוייב/ת לשלם להמרסייט את מלוא הסכום על הפריט בו זכה/זכתה עד לזמן המוגדר בכל מכירה ומכירה כפי שישלח במייל לפני כל מכירה. בנוסף, על הקונה לשלם להמרסייט כל עמלות, מע"מ ושאר היטלים וחובות עבור אי אלו שירותים שניתנו.

אופני תשלום מקובלים הינם: העברה בנקאית, צ'ק בנקאי בשקלים, כרטיס אשראי או מזומן עד לסכום של 11,000 ש"ח.

צ'קים אישיים יתקבלו מלקוחות בעלי מעמד כלכלי איתן ומוכח.

תשלום בכרטיס אשראי מסוג ויזה או מסטרקארד כרוך בעמלה של 1.5%. תשלום באמריקן אקספרס כרוך בעמלה של 2%.

הערה חשובה: לקוחות חדשים ללא היסטוריית תשלומים בהמרסייט אינם מורשים לשלם באשראי ויוכלו לשלם בהעברה, מזומן או צ'ק בלבד. תשלומי אשראי יהיו אפשריים לאחר ביסוס היסטוריית תשלומים.

עמלת קונה תתווסף למחיר הפטיש, יחד עם מע"מ ומיסים אחרים, היכן וכאשר הם רלוונטים.

עמלת הקונה – 20%

מע"מ (מס ערך מוסף) יתווסף רק לעמלה, אם הפריט בישראל ו/או הוא נאסף בישראל.

מע"מ (או מס אחר, אם רלוונטי) יתווסף למחיר הכולל של פריטים שמסומנים בצלב (†) בדף הפריט שלהם.

אין אפשרות לבטל הצעת קניה.

לאחר שמשתמש/ת מגיש/ה הצעה, הוא/היא יתבקש/תתבקש לאשר את אותה. בשלב זה בלבד ניתן לבטלה. לאחר שהצעה הוגשה בהצלחה אין כל אפשרות לבטל את ההצעה והמציע מחוייב להצעתו.